Veelgestelde vragen

Online

Bestelling & Aanmelding

Typetuin onderscheidt zich door haar wetenschappelijk onderbouwde leermethode. Deze adaptieve methode zorgt voor een sterke typevaardigheid en een positief typeresultaat. Doordat de oefeningen zich automatisch aanpassen aan het niveau van de cursist, wordt deze cursist voortdurend uitgedaagd en blijft de typecursus leuk. Hierdoor wordt de typecursus ook echt afgemaakt door de cursist, wat bij andere typecursussen niet altijd het geval is. Typetuin heeft door deze effectieve aanpak een bijzonder hoog slagingspercentage van 97%. Juist door deze individuele aanpak is de Typetuin ook bij uitstek geschikt voor cursisten met bijvoorbeeld dyslexie.

Zowel de online cursus als de klassikale cursus maken gebruik van de adaptieve leermethode van Typetuin.

Bij de klassikale cursus heeft de cursist op locatie extra begeleiding door een typedocent en wordt de les gevolgd in de klas samen met andere cursisten. De online cursus heeft het voordeel dat deze altijd en overal kan worden gevolgd via het internet. Daarbij heeft de online cursus ook de mogelijkheid tot begeleiding op afstand.

De keuze is dus afhankelijk van in hoeverre de cursist begeleiding in een groep wilt en nodig heeft, en hoeveel flexibiliteit in de typecursus er nodig is. De momenten waarop de cursist werkt aan de online typecursus kunt u zelf precies zo indelen als u dat wilt.

De typecursus duurt gemiddeld 14 weken, of 3 – 4 maanden, waarbij de cursist voortdurend de typevaardigheid verbetert. Van de online cursus kunt u in totaal 6 maanden gebruik maken. Een verlenging van de totale looptijd voor de online cursus is mogelijk door middel van een persoonlijk verzoek.

De klassikale cursus bestaat uit 8 klassikale lessen en 5 thuisstudieweken. 

Ga naar de aanmeldpagina en selecteer de online cursus of klassikale cursus. Nadat de gegevens van de cursist zijn ingevuld en er is betaald, krijgt u direct toegang tot de online cursus. Heeft u gekozen voor een startdatum in de toekomst, dan ontvangt u op die dag bericht dat u van start kunt. Heeft u voor begeleiding gekozen bij de online cursus, dan neemt de docent op de startdatum telefonisch contact met u op. De klassikale cursus start op datum die u heeft aangegeven. U ontvangt een week voor de start alle informatie.

Typetuin hanteert een 14 daagse herroepingsgarantie. Bent u dus niet tevreden dan kunt u binnen 14 dagen uw aankoopbedrag terugkrijgen. Daarnaast hanteren wij een “niet geslaagd – geld terug”  garantie. Slaagt de cursist niet voor de typecursus en heeft de cursist daarvoor wel voldoende geoefend, dan krijgt u uw aankoopbedrag terug.

Computerinstellingen en apparatuur

 1. Als browser adviseren wij Mozilla Firefox of Google Chrome.
 2. Flash Player versie 11 of hoger dient te zijn geïnstalleerd.
 3. Adobe Reader dient te zijn geïnstalleerd.
 4. Javascript dient te zijn ingeschakeld.

Onze website is tevens geschikt gemaakt voor het gebruik op de iPad. Dit is geen app, maar werkt gewoon door in te loggen in de Typetuin in je browser. Speciaal voor de iPad is er een niet-flash versie van de tuin gemaakt zonder bewegende elementen. In deze versie zijn er dus geen groeiende plantjes. Aan de score kunnen spelers wel zien of ze vooruit zijn gegaan. De werking van de Typetuin en de spellen is verder volkomen gelijk aan de flash versie. De Typetuin stelt automatisch vast welke versie voor je tablet het meest geschikt is. De iPad versie kun je vooraf eenvoudig uitproberen door een demo-account aan te maken op onze website en deze op jouw iPad te spelen. Om te kunnen typen in de Typetuin via je tablet, heb je wel een extern toetsenbord nodig (vaak via bluetooth verbinding).

Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bent u uw wachtwoord vergeten, klik dan bij het inlogveld op “Wachtwoord opvragen”. Hierna wordt er direct automatisch een nieuw wachtwoord naar uw emailadres toegestuurd.

Indien het inloggen nog steeds niet lukt, bel ons dan tijdens kantooruren op 013-5220579 of maak melding via www.typetuin.nl/storingen

Ervaart u problemen in het gebruik van de Typetuin omgeving? Kijk dan op www.typetuin.nl/storingen voor veel voorkomende problemen (en de oplossingen daarvoor) of geef uw storingsmelding door .

Oefenen

De Typetuin zorgt ervoor dat je oefeningen maakt die bij jou passen. Er wordt gekeken naar jouw verkeerd en correct getypte aanslagen op het toetsenbord. De Typetuin verzamelt deze informatie en zorgt ervoor dat je altijd oefeningen typt op jouw niveau en zorgt voor gepaste uitdaging. Niet te makkelijk en niet te moeilijk, precies goed voor jou.

Wanneer je begint aan de typecursus zie je een grauwe en grijze Typetuin waar vooral de mieren overheersen. Deze kale wereld kan je steeds mooier en groener maken door typeoefeningen te maken. Wanneer je goed geoefend hebt in een level zul je zien dat er plantjes in de Typetuin verschijnen. Hoe beter je wordt in het typen, hoe groter je planten worden en hoe levendiger de hele wereld wordt. Wanneer je goed oefent zullen er steeds meer mieren verdwijnen en planten verschijnen. Uiteindelijk typ je in alle levels oefeningen en zorg je ervoor dat de mieren verdwijnen en de wereld weer vrolijk en kleurrijk is.
Maar pas op, als je niet regelmatig oefent in ieder level zullen de mieren weer terugkomen en zullen je planten verdorren. Maak dan snel weer een volledig typeoefening (=15 oefeningen achter elkaar) om je plant weer te laten bloeien.

Wanneer je in de Typetuin op het bordje klikt waar een level op staat, kun je beginnen met typen. Je zorgt ervoor dat je in de juiste houding achter je computer zit en dat je vingers in de basishouding staan. Zodra de cijfers 1, 2, 3 verdwenen zijn, kun je starten met het overtypen van de tekst. Het poppetje links boven in beeld geeft aan hoeveel levens je hebt (dus hoeveel foutjes je mag maken). Onder in beeld zie je een toetsenbord afgebeeld staan, de letters die je in dat level oefent worden in kleur weergegeven. De letters die je overtypt hebben dezelfde kleur als de letters op het toetsenbord en die horen ook weer bij een specifieke vinger. Dat is het ezelsbruggetje waar je gebruik van maakt. Rechtsboven het toetsenbord zie je de pijl van de backspace staan. Staat daar een rood kruis doorheen, dan kun je geen gebruik maken van de backspace.

Het is erg belangrijk goed en geconcentreerd te werken. Je kunt dan ook beter twee keer een kwartier per dag goed typen dan één keer een half uur achter elkaar. Het is namelijk heel normaal dat je in de laatste 10-15 minuten van dat half uur minder geconcentreerd bent. En als je minder geconcentreerd bent ga je meer foutjes maken, en dat kost je muntjes. Naast de muntenzak staan alle munten die je tijdens een oefening hebt gewonnen.

Bij elke opgave krijg je een aantal levens. Als je maar 1 leven hebt, mag je geen fouten maken en moet je dus alle letters goed typen. Als je 2 of meer levens hebt, dan mag je 1 of meerdere fouten maken afhankelijk van je aantal levens. Bij sommige oefeningen mag je de backspace-knop gebruiken om je fouten te verbeteren. Of dit mag zie je rechtsboven in beeld.

Tijdens het maken van de opgaven, zie je rechts boven het toetsenbord de backspace-knop in beeld. Als er een rood kruis door heen staat, dan kan en mag je de backspace niet gebruiken. Als er geen kruis door de knop staat dan mag je de backspace-knop gebruiken. Maar beter is natuurlijk om geen foutjes te maken.

Als je wilt stoppen, dan kan je na het geven van je antwoord op de stopknop rechtsonder in beeld klikken. Maar als je 15 oefeningen achter elkaar maakt krijg je een BONUS van 25 muntjes!

Tijdens elke opgave verschijnen er onderaan het scherm muntjes. Er verschijnen evenveel muntjes als het aantal seconden waarin de cursist de tekst mag overtypen. Als je foutloos typt, verdien je alle muntjes die nog zichtbaar zijn op het scherm, oftewel het aantal seconden dat je nog over hebt. Indien je de oefening niet typt binnen de tijd, worden er geen muntjes gewonnen of verloren. Wanneer je een fout maakt en je leven(s) kwijt raakt, verlies je de overgebleven muntjes.

Levels

Er zijn 7 verschillende levels en een bonusspel in de Typetuin. Je begint met losse letters, letter reeksen, woorden, woord reeksen, regels en uiteindelijk een proefexamen waarin je een groot stuk tekst zult typen. Je kunt naar een volgend level als je voldoende getypt hebt en je score hoog genoeg is (dit is per level verschillend en vind je terug bij de vraag wanneer het volgende level verschijnt).

Bonusspel 6 komt in zicht zodra level 5 vrijkomt. Het is een facultatief spel. Dat wil zeggen dat het niet verplicht is deze te spelen. In het Bonusspel komen cijfers en bijzondere tekens voor. Belangrijk om te weten is dat in de (proef-) examentekst de volgende leestekens kunnen voorkomen: de komma (,), de punt (.), de dubbelepunt (:), de puntkomma (;), het vraagteken (?) en de apostrof ('). Hoe je bijzondere tekens kunt maken op jouw toetsenbord, vind je hier.

Voor level 1 t/m 8 geldt dat er 100 opgaven gemaakt moeten zijn in het voorafgaande level. Daarnaast moet de score op het voorafgaande level hoog genoeg zijn (tenminste 25% voor level 1 t/m 5 en tenminste 20% voor level 7). Bonusspel 6 vormt hierop een uitzondering; het is een facultatief spel. Dat wil zeggen dat het niet verplicht is deze te spelen. De behaalde scores in dit level tellen niet mee voor het verschijnen van level 8.

In de Typetuin zijn alle levels aan elkaar gekoppeld. Een volgend level wordt pas beschikbaar als een cursist goed genoeg scoort op een voorafgaand level. Dit betekent ook dat een behaald level weer kan verdwijnen als de score op een lager level is gezakt (doordat er bijvoorbeeld te veel fouten zijn gemaakt). Op deze manier worden cursisten gemotiveerd om ook bij de lagere levels hun typevaardigheid op voldoende niveau te houden. Als het laatst beschikbare level één keer geoefend wordt (met zo weinig mogelijk fouten), dan zullen de verdwenen levels weer verschijnen.

Letters en tekens

Op de profielpagina in het rechtermenu in de Typetuin kun je het lettertype aanpassen van de oefeningen. Je kunt hierbij kiezen uit 3 verschillende lettertypes. Zo is er één lettertype speciaal voor cursisten met dyslexie. Deze heet Open Dyslexic. Daarnaast kun je kiezen voor Courier New of Ubuntu Mono. Je kunt het lettertype aanpassen aan het type wat jij prettig vindt voor het maken van de oefeningen.

Als je het lettertype te klein vindt, dan kun je het beeld vergroten door op CTRL en +  te drukken. Het beeld kun je weer kleiner maken door op CTRL en –  te drukken. Een andere mogelijkheid is door CTRL in te drukken en tegelijkertijd naar boven of beneden te scrollen met de muis.

Als je andere leestekens krijgt dan dat je intypt, bijvoorbeeld je typt : en je krijgt een +, dan ligt dit aan de Standaardinvoertaal. Via het configuratiescherm kun je de Standaardinvoertaal wijzigen in ‘Verenigde Staten (internationaal)’. Ook kun je door de linker CTRL en Shift gelijktijdig in te drukken schakelen in verschillende Standaardinvoertalen.

Hoofdletters typ je met behulp van de Shift-toets. De Shift-toets is een combinatietoets: deze toets kan niets alleen. De gebruikswijze is:
1. Shift-toets ingedrukt houden.
2. Andere toets aanslaan.
3. Shift-toets loslaten.
Voor een hoofdletter gebruik je dus altijd beide handen. Een hoofdletter omvat dus 3 tellen:

Voor de letters links op het toetsenbord (Q-W-E-R-T-A-S-D-F-G-Z-X-C-V-B):
1e tel:  indrukken van de rechter Shift-toets met de rechter pink.
2e tel:  typen van de betreffende letter met de juiste vinger van de linkerhand.
3e tel:  loslaten van de Shift-toets.

Voor de letters en tekens rechts op het toetsenbord (Y-U-I-O-P-H-J-K-L-:-N-M-,-.-?):
1e tel:  indrukken van de linker Shift-toets met de linker pink.
2e tel:  typen van de betreffende letter of teken met de juiste vinger van de  rechterhand.
3e tel:  loslaten van de Shift-toets.

Rapportkaart

De rapportkaart is zeer belangrijk, hier vind je namelijk je resultaten terug. Je kunt er per level zien hoe je getypt hebt, het aantal aanslagen en of je de lesstof al goed beheerst. Daarnaast kun je in de rapportkaart de cursus afronden door op de knop 'Afronden cursus' te klikken. Het best behaalde examenresultaat wordt dan definitief gemaakt. De rapportkaart is online in de Typetuin terug te vinden maar wordt ook wekelijks per email verzonden. Kun je de rapportkaart niet goed openen, controleer dan of je wel de laatste update van Adobe Reader op de computer geïnstalleerd hebt. Onderaan op de rapportkaart komen ook de resultaten van het proefexamen te staan. Zorg er voor dat je scores in de rapportkaart verbeteren en zo veel mogelijk ‘groen’ worden. Oefen daarom goed in álle levels die zijn vrijgegeven.

Prijzenkast

Probeer tijdens het typen zoveel mogelijk muntjes te winnen. Dit doe je door de letters snel en goed te typen. Hoe sneller je alle letters goed hebt getypt, hoe meer muntjes je verdient. Maar pas op! Als je te veel fouten hebt gemaakt, verlies je de muntjes. Met de verdiende muntjes kan je in de prijzenkast allemaal prijzen kopen. Als je bijvoorbeeld een beker wilt kopen dan moet je eerst genoeg muntjes bij elkaar sparen. Je kunt je prijzen in de prijzenkast ook weer verkopen.
Op dit moment zijn er in de Typetuin verschillende prijzen te verdienen. De prijzen variëren van een vaantje voor 50 muntjes tot de grote groene parel. Dit is de meest kostbare prijs en kost 80.000 muntjes. Niet alle prijzen worden direct getoond. De prijzen zijn alleen zichtbaar wanneer een cursist voldoende muntjes heeft verzameld om de prijs te kunnen kopen. Cursisten kunnen hun prijs ook weer inruilen voor muntjes, zodat ze met de nieuwe muntjes weer andere prijzen kunnen kopen. Als spelers meer dan 100.000 muntjes hebben verzameld kunnen ze ook een nieuwe prijzenkast kopen.

Aangepaste normering

Wanneer je deelneemt aan de typecursus en je hebt bijvoorbeeld dyslexie of een andere beperking (ADHD/ concentratieproblemen etc.), dan kun je kiezen voor een aangepaste normering. Dit betekent dat je in plaats van 100 correcte aanslagen, met 75 correcte aanslagen het diploma kunt behalen. Een aangepaste normering kunnen je ouders zelf aanpassen op je profielpagina in het rechtermenu in de Typetuin.

Examen

Voordat het level met het proefexamen verschijnt moeten er minimaal 200 opgaven gemaakt zijn in elk voorafgaand level (m.u.v. Bonusspel 6). Daarnaast moet het aantal aanslagen per minuut op level 8 hoger zijn dan 100 (of 75 bij de aangepaste normering).

Het level met het examen verschijnt wanneer het 1e proefexamen tenminste 7 dagen geleden is en het gemiddeld aantal aanslagen op het proefexamen hoger is dan 100 (of 75 bij de aangepaste normering). Tot slot moet de cursist tenminste 6 weken met de cursus in de Typetuin bezig zijn voordat het examenlevel verschijnt.

Je krijgt 8 minuten de tijd om te typen. Als er een foutje wordt gemaakt dan moet deze eerst gecorrigeerd worden met behulp van de Backspace-toets voordat je verder kan gaan met de rest van de tekst. Een gemaakte fout is direct zichtbaar doordat deze in rood staat en ‘knippert’. Je typt door totdat de 8 minuten voorbij zijn. Je bent geslaagd indien je gemiddeld minimaal 100 correcte aanslagen per minuut hebt gehaald (of 75 bij een aangepaste normering). Direct na het maken van het examen kun je zien of je geslaagd bent. Dit resultaat is dan ook op jouw rapportkaart in de Typetuin te zien.
Het examenresultaat is: Aantal aanslagen gedeeld door minuten = aantal Aanslagen Per Minuut.
Voorbeeld: 800 correcte aanslagen in 8 minuten (800 : 8 =) 100 APM.

Het proefexamen kan zo vaak gemaakt worden als je wilt. Voor het examen heb je altijd 3 pogingen, ongeacht of je slaagt of zakt voor één van de eerdere examens. Als je slaagt, dan heb je dus de kans om nog een betere score te behalen door het examen nogmaals te maken (dit is echter niet verplicht). Indien je de eerste keer bijvoorbeeld zakt, dan heb je dus nog twee kansen om het examen te maken. Op de rapportkaart in de Typetuin kun je het best behaalde examenresultaat definitief maken door op de knop 'Afronden cursus' te klikken. Hierna kun je nog 2 weken inloggen in je Typetuin om bijvoorbeeld je rapportkaart in te zien en prijzen te (ver)kopen in de prijzenkast. Je kunt dan NIET meer oefenen met typen in de levels.

Diploma

Wanneer je de gehele cursus hebt doorlopen en je behaalt tijdens het examen minimaal 100 correcte aanslagen per minuut (of 75 bij de aangepaste normering), dan ben je geslaagd en behaal je het diploma. Je kunt je score echter verbeteren door het examen nogmaals te maken. In totaal heb je 3 examenpogingen. Als je tevreden bent met het resultaat, dan kun je in de rapportkaart op de knop 'Afronden cursus' klikken. Het beste examenresultaat wat je hebt gehaald komt dan op je diploma te staan. Het diploma zul je binnen één week nadat je de cursus hebt afgerond, per e-mail ontvangen. Wanneer het examen na drie pogingen niet met een goed resultaat is afgerond en je hebt op de knop 'Afronden cursus' geklikt, ontvang je binnen één week een deelnamebewijs per e-mail.

Er zijn verschillende typeniveaus, deze worden aangeduid in sterren. Deze sterren zullen zichtbaar zijn op de rapportkaart en op het diploma. Hieronder zie je de verschillende typeniveaus:
** 75 - 99 APM aangepaste normering
** 100 - 124 APM
*** 125 - 149 APM
**** 150 - 199 APM
***** 200 of hoger APM
APM = correcte aanslagen per minuut

Doelgroep

De gemiddelde leeftijd van de cursisten ligt tussen 9 en 13 jaar. Sommige kinderen beginnen vanaf 8 jaar met de typecursus. Door het adaptieve karakter van Typetuin kunnen kinderen op jonge leeftijd al starten met de cursus.

De Typetuin is geschikt voor jong en oud. Vanaf groep 5 van de basisschool tot …… dat mag je zelf bepalen. Doordat we gebruik maken van een leermethode die zich aanpast op het kunnen en het presteren van de cursist maken we geen onderscheid op leeftijd, iedereen mag deelnemen. De vormgeving is vrolijk en fris, en dat is voor iedereen plezierig. Typetuin is dus geschikt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, alsook MBO en HBO.

Typetuin heeft een speciale module voor kinderen met dyslexie waaronder een aangepast lettertype en aangepaste normering. Daarnaast worden de oefening doorlopend aangepast op het niveau van het kind. Hierdoor is het uitermate geschikt voor leren typen met dyslexie. De aanpassingen voor dyslexie zijn geheel gratis.

Begeleiding

Bij de online cursus heeft u de mogelijkheid tot bestellen van de online met begeleiding. Hierbij heeft de persoonlijke typedocent op afstand toezicht op de vorderingen van de cursist. De klassikale cursus biedt persoonlijke begeleiding in de vorm van de aanwezige typedocent.

Het voordeel van een typedocent is dat deze de houding van de cursist kan corrigeren. Hierdoor blijft het lichaam sterk en gezond terwijl de cursist toch veel kan typen. Tevens biedt de typedocent handige persoonlijke tips, ondersteuning en motivatie.

Onze vaste typedocent houdt de voortgang van uw kind bij op afstand. Hierbij neemt de docent twee maal per week contact op met de cursist via de berichtenmodule van Typetuin. De typedocent geeft dan tips voor houding, motivatie en hoe sneller te leren typen. Tevens is de typedocent iedere dag bereikbaar voor vragen van de cursist en wordt er iedere drie weken ook telefonisch contact opgenomen. Een voordeel van een typedocent op afstand is dat uw kind voortdurend wordt aangespoord om de cursus te blijven volgen en daardoor een perfecte typevaardigheid te bereiken.

Ouders hebben altijd inzicht door aan te melden met de inlog-gegevens op de Typetuin applicatie. Daar kan de “rapportkaart” worden ingezien. In de rapportkaart staan de scores van de cursist per niveau vermeld. Tevens wordt aangegeven wanneer Typetuin voor het laatst door de cursist is gebruikt. Deze rapportkaart wordt tevens iedere week per mail verstuurd naar het mailadres behorende bij de cursist. Op de profielpagina kan ook altijd een tweede mailadres worden opgegeven.

Onderwijs

Als groepsleerkracht/intern begeleider kun je:

 • de Typetuin op de weektaak zetten.
 • een aftekenlijst gebruiken waarbij leerlingen zelf de volgende leerling op de lijst moeten roepen als zij klaar zijn.
 • leerlingen de opdracht geven om thuis te oefenen. Leerlingen kunnen namelijk zowel thuis als op school inloggen in de Typetuin.
 • een specifiek moment op de dag of in de week inplannen voor de Typetuin.
 • de Typetuin ook alleen aanschaffen voor een gedeelte van jouw klas waarvan je denkt dat zij het meeste baat hebben bij het werken met de Typetuin.

Persoonsgegevens

De Universiteit van Amsterdam gebruikt de geanonimiseerde data voor wetenschappelijk onderzoek met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwerven over schoolse vaardigheden en op deze manier de Typetuin en het onderwijs te kunnen verbeteren.

Klassikaal

Bestelling & Aanmelding

Typetuin onderscheidt zich door haar wetenschappelijk onderbouwde leermethode. Deze adaptieve methode zorgt voor een sterke typevaardigheid en een positief typeresultaat. Doordat de oefeningen zich automatisch aanpassen aan het niveau van de cursist, wordt deze cursist voortdurend uitgedaagd en blijft de typecursus leuk. Hierdoor wordt de typecursus ook echt afgemaakt door de cursist, wat bij andere typecursussen niet altijd het geval is. Typetuin heeft door deze effectieve aanpak een bijzonder hoog slagingspercentage van 97%. Juist door deze individuele aanpak is de Typetuin ook bij uitstek geschikt voor cursisten met bijvoorbeeld dyslexie.

Zowel de online cursus als de klassikale cursus maken gebruik van de adaptieve leermethode van Typetuin.

Bij de klassikale cursus heeft de cursist op locatie extra begeleiding door een typedocent en wordt de les gevolgd in de klas samen met andere cursisten. De online cursus heeft het voordeel dat deze altijd en overal kan worden gevolgd via het internet. Daarbij heeft de online cursus ook de mogelijkheid tot begeleiding op afstand.

De keuze is dus afhankelijk van in hoeverre de cursist begeleiding in een groep wilt en nodig heeft, en hoeveel flexibiliteit in de typecursus er nodig is. De momenten waarop de cursist werkt aan de online typecursus kunt u zelf precies zo indelen als u dat wilt.

De typecursus duurt gemiddeld 14 weken, of 3 – 4 maanden, waarbij de cursist voortdurend de typevaardigheid verbetert. Van de online cursus kunt u in totaal 6 maanden gebruik maken. Een verlenging van de totale looptijd voor de online cursus is mogelijk door middel van een persoonlijk verzoek.

De klassikale cursus bestaat uit 8 klassikale lessen en 5 thuisstudieweken. 

Ga naar de aanmeldpagina en selecteer de online cursus of klassikale cursus. Nadat de gegevens van de cursist zijn ingevuld en er is betaald, krijgt u direct toegang tot de online cursus. Heeft u gekozen voor een startdatum in de toekomst, dan ontvangt u op die dag bericht dat u van start kunt. Heeft u voor begeleiding gekozen bij de online cursus, dan neemt de docent op de startdatum telefonisch contact met u op. De klassikale cursus start op datum die u heeft aangegeven. U ontvangt een week voor de start alle informatie.

Typetuin hanteert een 14 daagse herroepingsgarantie. Bent u dus niet tevreden dan kunt u binnen 14 dagen uw aankoopbedrag terugkrijgen. Daarnaast hanteren wij een “niet geslaagd – geld terug”  garantie. Slaagt de cursist niet voor de typecursus en heeft de cursist daarvoor wel voldoende geoefend, dan krijgt u uw aankoopbedrag terug.

Computerinstellingen en apparatuur

 1. Als browser adviseren wij Mozilla Firefox of Google Chrome.
 2. Flash Player versie 11 of hoger dient te zijn geïnstalleerd.
 3. Adobe Reader dient te zijn geïnstalleerd.
 4. Javascript dient te zijn ingeschakeld.

Onze website is tevens geschikt gemaakt voor het gebruik op de iPad. Dit is geen app, maar werkt gewoon door in te loggen in de Typetuin in je browser. Speciaal voor de iPad is er een niet-flash versie van de tuin gemaakt zonder bewegende elementen. In deze versie zijn er dus geen groeiende plantjes. Aan de score kunnen spelers wel zien of ze vooruit zijn gegaan. De werking van de Typetuin en de spellen is verder volkomen gelijk aan de flash versie. De Typetuin stelt automatisch vast welke versie voor je tablet het meest geschikt is. De iPad versie kun je vooraf eenvoudig uitproberen door een demo-account aan te maken op onze website en deze op jouw iPad te spelen. Om te kunnen typen in de Typetuin via je tablet, heb je wel een extern toetsenbord nodig (vaak via bluetooth verbinding).

Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bent u uw wachtwoord vergeten, klik dan bij het inlogveld op “Wachtwoord opvragen”. Hierna wordt er direct automatisch een nieuw wachtwoord naar uw emailadres toegestuurd.

Indien het inloggen nog steeds niet lukt, bel ons dan tijdens kantooruren op 013-5220579 of maak melding via www.typetuin.nl/storingen

Ervaart u problemen in het gebruik van de Typetuin omgeving? Kijk dan op www.typetuin.nl/storingen voor veel voorkomende problemen (en de oplossingen daarvoor) of geef uw storingsmelding door .

Oefenen

De Typetuin zorgt ervoor dat je oefeningen maakt die bij jou passen. Er wordt gekeken naar jouw verkeerd en correct getypte aanslagen op het toetsenbord. De Typetuin verzamelt deze informatie en zorgt ervoor dat je altijd oefeningen typt op jouw niveau en zorgt voor gepaste uitdaging. Niet te makkelijk en niet te moeilijk, precies goed voor jou.

Wanneer je begint aan de typecursus zie je een grauwe en grijze Typetuin waar vooral de mieren overheersen. Deze kale wereld kan je steeds mooier en groener maken door typeoefeningen te maken. Zodra je een klassikale les hebt bijgewoond krijg je toegang tot een volgend level. Wanneer je goed geoefend hebt in dat level zul je zien dat er plantjes in de Typetuin verschijnen. Hoe beter je wordt in het typen, hoe groter je planten worden en hoe levendiger de hele wereld wordt. Wanneer je goed oefent zullen er steeds meer mieren verdwijnen en planten verschijnen. Uiteindelijk typ je in alle levels oefeningen en zorg je ervoor dat de mieren verdwijnen en de wereld weer vrolijk en kleurrijk is. Maar pas op, als je niet regelmatig oefent in ieder level zullen de mieren weer terugkomen en zullen je planten verdorren. Maak dan snel weer een volledig typeoefening (=15 oefeningen achter elkaar) om je plant weer te laten bloeien.

Wanneer je in de Typetuin op het bordje klikt waar een level op staat, kun je beginnen met typen. Je zorgt ervoor dat je in de juiste houding achter je computer zit en dat je vingers in de basishouding staan. Zodra de cijfers 1, 2, 3 verdwenen zijn, kun je starten met het overtypen van de tekst. Het poppetje links boven in beeld geeft aan hoeveel levens je hebt (dus hoeveel foutjes je mag maken). Onder in beeld zie je een toetsenbord afgebeeld staan, de letters die je in dat level oefent worden in kleur weergegeven. De letters die je overtypt hebben dezelfde kleur als de letters op het toetsenbord en die horen ook weer bij een specifieke vinger. Dat is het ezelsbruggetje waar je gebruik van maakt. Rechtsboven het toetsenbord zie je de pijl van de backspace staan. Staat daar een rood kruis doorheen, dan kun je geen gebruik maken van de backspace.

Het is erg belangrijk goed en geconcentreerd te werken. Je kunt dan ook beter twee keer een kwartier per dag goed typen dan één keer een half uur achter elkaar. Het is namelijk heel normaal dat je in de laatste 10-15 minuten van dat half uur minder geconcentreerd bent. En als je minder geconcentreerd bent ga je meer foutjes maken, en dat kost je muntjes. Naast de muntenzak staan alle munten die je tijdens een oefening hebt gewonnen.

Bij elke opgave krijg je een aantal levens. Als je maar 1 leven hebt, mag je geen fouten maken en moet je dus alle letters goed typen. Als je 2 of meer levens hebt, dan mag je 1 of meerdere fouten maken afhankelijk van je aantal levens. Bij sommige oefeningen mag je de backspace-knop gebruiken om je fouten te verbeteren. Of dit mag zie je rechtsboven in beeld.

Tijdens het maken van de opgaven, zie je rechts boven het toetsenbord de backspace-knop in beeld. Als er een rood kruis door heen staat, dan kan en mag je de backspace niet gebruiken. Als er geen kruis door de knop staat dan mag je de backspace-knop gebruiken. Maar beter is natuurlijk om geen foutjes te maken.

Als je wilt stoppen, dan kan je na het geven van je antwoord op de stopknop rechtsonder in beeld klikken. Maar als je 15 oefeningen achter elkaar maakt krijg je een BONUS van 25 muntjes!

Tijdens elke opgave verschijnen er onderaan het scherm muntjes. Er verschijnen evenveel muntjes als het aantal seconden waarin de cursist de tekst mag overtypen. Als je foutloos typt, verdien je alle muntjes die nog zichtbaar zijn op het scherm, oftewel het aantal seconden dat je nog over hebt. Indien je de oefening niet typt binnen de tijd, worden er geen muntjes gewonnen of verloren. Wanneer je een fout maakt en je leven(s) kwijt raakt, verlies je de overgebleven muntjes.

Lesopzet (thuisstudieweken)

Je mag zelf weten wanneer je oefent in de Typetuin, je hoeft dus niet op dezelfde tijd en dag als de klassikale lessen te oefenen. Het is belangrijk dat je tijdens de thuisstudieweken twee keer een kwartier per dag oefent en ervoor zorgt dat al je bloemetjes (blijven) bloeien. Zorg er ook voor dat je scores in de rapportkaart verbeteren en zo veel mogelijk ‘groen’ worden. Oefen daarom goed in álle levels die zijn vrijgegeven.

Levels

Er zijn 7 verschillende levels en een bonusspel in de Typetuin. Je begint met losse letters, hierna volgen letter reeksen, woorden, woord reeksen, regels en uiteindelijk een proefexamen waarin je een groot stuk tekst zult typen. Na iedere klassikale les geeft de docent een nieuw level vrij.

Bonusspel 6 komt in zicht zodra level 5 vrijkomt. Het is een facultatief spel. Dat wil zeggen dat het niet verplicht is deze te spelen. In het Bonusspel komen cijfers en bijzondere tekens voor. Belangrijk om te weten is dat in de (proef-) examentekst de volgende leestekens kunnen voorkomen: de komma (,), de punt (.), de dubbelepunt (:), de puntkomma (;), het vraagteken (?) en de apostrof ('). Hoe je bijzondere tekens kunt maken op jouw toetsenbord, vind je hier.

Letters en tekens

Op de profielpagina in het rechtermenu in de Typetuin kun je het lettertype aanpassen van de oefeningen. Je kunt hierbij kiezen uit 3 verschillende lettertypes. Zo is er één lettertype speciaal voor cursisten met dyslexie. Deze heet Open Dyslexic. Daarnaast kun je kiezen voor Courier New of Ubuntu Mono. Je kunt het lettertype aanpassen aan het type wat jij prettig vindt voor het maken van de oefeningen.

Als je het lettertype te klein vindt, dan kun je het beeld vergroten door op CTRL en +  te drukken. Het beeld kun je weer kleiner maken door op CTRL en –  te drukken. Een andere mogelijkheid is door CTRL in te drukken en tegelijkertijd naar boven of beneden te scrollen met de muis.

Als je andere leestekens krijgt dan dat je intypt, bijvoorbeeld je typt : en je krijgt een +, dan ligt dit aan de Standaardinvoertaal. Via het configuratiescherm kun je de Standaardinvoertaal wijzigen in ‘Verenigde Staten (internationaal)’. Ook kun je door de linker CTRL en Shift gelijktijdig in te drukken schakelen in verschillende Standaardinvoertalen.

Hoofdletters typ je met behulp van de Shift-toets. De Shift-toets is een combinatietoets: deze toets kan niets alleen. De gebruikswijze is:
1. Shift-toets ingedrukt houden.
2. Andere toets aanslaan.
3. Shift-toets loslaten.
Voor een hoofdletter gebruik je dus altijd beide handen. Een hoofdletter omvat dus 3 tellen:

Voor de letters links op het toetsenbord (Q-W-E-R-T-A-S-D-F-G-Z-X-C-V-B):
1e tel:  indrukken van de rechter Shift-toets met de rechter pink.
2e tel:  typen van de betreffende letter met de juiste vinger van de linkerhand.
3e tel:  loslaten van de Shift-toets.

Voor de letters en tekens rechts op het toetsenbord (Y-U-I-O-P-H-J-K-L-:-N-M-,-.-?):
1e tel:  indrukken van de linker Shift-toets met de linker pink.
2e tel:  typen van de betreffende letter of teken met de juiste vinger van de  rechterhand.
3e tel:  loslaten van de Shift-toets.

Rapportkaart

De rapportkaart is zeer belangrijk, hier vind je namelijk je resultaten terug. Je kunt er per level zien hoe je getypt hebt, het aantal aanslagen en of je de lesstof al goed beheerst. Daarnaast kun je in de rapportkaart de cursus afronden door op de knop 'Afronden cursus' te klikken. Het best behaalde examenresultaat wordt dan definitief gemaakt. De rapportkaart is online in de Typetuin terug te vinden maar wordt ook wekelijks per email verzonden. Kun je de rapportkaart niet goed openen, controleer dan of je wel de laatste update van Adobe Reader op de computer geïnstalleerd hebt. Onderaan op de rapportkaart komen ook de resultaten van het proefexamen te staan. Zorg er voor dat je scores in de rapportkaart verbeteren en zo veel mogelijk ‘groen’ worden. Oefen daarom goed in álle levels die zijn vrijgegeven.

Prijzenkast

Probeer tijdens het typen zoveel mogelijk muntjes te winnen. Dit doe je door de letters snel en goed te typen. Hoe sneller je alle letters goed hebt getypt, hoe meer muntjes je verdient. Maar pas op! Als je te veel fouten hebt gemaakt, verlies je de muntjes. Met de verdiende muntjes kan je in de prijzenkast allemaal prijzen kopen. Als je bijvoorbeeld een beker wilt kopen dan moet je eerst genoeg muntjes bij elkaar sparen. Je kunt je prijzen in de prijzenkast ook weer verkopen.
Op dit moment zijn er in de Typetuin verschillende prijzen te verdienen. De prijzen variëren van een vaantje voor 50 muntjes tot de grote groene parel. Dit is de meest kostbare prijs en kost 80.000 muntjes. Niet alle prijzen worden direct getoond. De prijzen zijn alleen zichtbaar wanneer een cursist voldoende muntjes heeft verzameld om de prijs te kunnen kopen. Cursisten kunnen hun prijs ook weer inruilen voor muntjes, zodat ze met de nieuwe muntjes weer andere prijzen kunnen kopen. Als spelers meer dan 100.000 muntjes hebben verzameld kunnen ze ook een nieuwe prijzenkast kopen.

Aangepaste normering

Wanneer je deelneemt aan de typecursus en je hebt bijvoorbeeld dyslexie of een andere beperking (ADHD/ concentratieproblemen etc.), dan kun je kiezen voor een aangepaste normering. Dit betekent dat je in plaats van 100 correcte aanslagen, met 75 correcte aanslagen het diploma kunt behalen. Een aangepaste normering kunnen je ouders per email aanvragen via info@typeopleiding.nl.

Examen

Je krijgt 8 minuten de tijd om te typen. Als er een foutje wordt gemaakt dan moet deze eerst gecorrigeerd worden met behulp van de Backspace-toets voordat je verder kan gaan met de rest van de tekst. Een gemaakte fout is direct zichtbaar doordat deze in rood staat en ‘knippert’. Je typt door totdat de 8 minuten voorbij zijn. Je bent geslaagd indien je gemiddeld minimaal 100 correcte aanslagen per minuut hebt gehaald (of 75 bij een aangepaste normering). Direct na het maken van het examen kun je zien of je geslaagd bent. Dit resultaat is dan ook op jouw rapportkaart in de Typetuin te zien.
Het examenresultaat is: Aantal aanslagen gedeeld door minuten = aantal Aanslagen Per Minuut.
Voorbeeld: 800 correcte aanslagen in 8 minuten (800 : 8 =) 100 APM.

Het proefexamen kan zo vaak gemaakt worden als je wilt. Voor het examen heb je altijd 3 pogingen, ongeacht of je slaagt of zakt voor één van de eerdere examens. Als je slaagt, dan heb je dus de kans om nog een betere score te behalen door het examen nogmaals te maken (dit is echter niet verplicht). Indien je de eerste keer bijvoorbeeld zakt, dan heb je dus nog twee kansen om het examen te maken. Op de rapportkaart in de Typetuin kun je het best behaalde examenresultaat definitief maken door op de knop 'Afronden cursus' te klikken. Hierna kun je nog 2 weken inloggen in je Typetuin om bijvoorbeeld je rapportkaart in te zien en prijzen te (ver)kopen in de prijzenkast. Je kunt dan NIET meer oefenen met typen in de levels.

Diploma

Wanneer je de gehele cursus hebt doorlopen en je behaalt tijdens het examen minimaal 100 correcte aanslagen per minuut (of 75 bij de aangepaste normering), dan ben je geslaagd en behaal je het diploma. Je kunt je score echter verbeteren door het examen nogmaals te maken. In totaal heb je 3 examenpogingen. Als je tevreden bent met het resultaat, dan kun je in de rapportkaart op de knop 'Afronden cursus' klikken. Het beste examenresultaat wat je hebt gehaald komt dan op je diploma te staan. Het diploma ontvang je binnen zes weken nadat je de cursus hebt afgerond. Wanneer het examen na drie pogingen niet met een goed resultaat is afgerond en je hebt op de knop 'Afronden cursus' geklikt, ontvang je binnen zes weken een deelnamebewijs.

Er zijn verschillende typeniveaus, deze worden aangeduid in sterren. Deze sterren zullen zichtbaar zijn op de rapportkaart en op het diploma. Hieronder zie je de verschillende typeniveaus:
** 75 - 99 APM aangepaste normering
** 100 - 124 APM
*** 125 - 149 APM
**** 150 - 199 APM
***** 200 of hoger APM
APM = correcte aanslagen per minuut

Doelgroep

De gemiddelde leeftijd van de cursisten ligt tussen 9 en 13 jaar. Sommige kinderen beginnen vanaf 8 jaar met de typecursus. Door het adaptieve karakter van Typetuin kunnen kinderen op jonge leeftijd al starten met de cursus.

De Typetuin is geschikt voor jong en oud. Vanaf groep 5 van de basisschool tot …… dat mag je zelf bepalen. Doordat we gebruik maken van een leermethode die zich aanpast op het kunnen en het presteren van de cursist maken we geen onderscheid op leeftijd, iedereen mag deelnemen. De vormgeving is vrolijk en fris, en dat is voor iedereen plezierig. Typetuin is dus geschikt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, alsook MBO en HBO.

Typetuin heeft een speciale module voor kinderen met dyslexie waaronder een aangepast lettertype en aangepaste normering. Daarnaast worden de oefening doorlopend aangepast op het niveau van het kind. Hierdoor is het uitermate geschikt voor leren typen met dyslexie. De aanpassingen voor dyslexie zijn geheel gratis.

Docent

Het voordeel van een typedocent is dat deze de houding van de cursist kan corrigeren. Hierdoor blijft het lichaam sterk en gezond terwijl de cursist toch veel kan typen. Tevens biedt de typedocent handige persoonlijke tips, ondersteuning en motivatie.

Via de berichtenpagina in het rechtermenu van de Typetuin kun je contact opnemen met de docent. Ook kan de docent via de berichtenpagina berichten naar jou sturen, dus denk eraan deze regelmatig te controleren. Stuur alleen berichtjes naar je docent als je vragen of belangrijke mededelingen hebt. Uiteraard kunnen je ouders ook via deze berichtenpagina contact opnemen met de docent (voor bijvoorbeeld vragen, ziekmeldingen, etc.).

Persoonsgegevens

De Universiteit van Amsterdam gebruikt de geanonimiseerde data voor wetenschappelijk onderzoek met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwerven over schoolse vaardigheden en op deze manier de Typetuin en het onderwijs te kunnen verbeteren.

Staat uw vraag er niet bij?

Stuur ons een bericht of stel uw vraag via onze Facebook-pagina.

Ergonomique Oefenweb.nl Taalzee Rekentuin.nl Zwijsen CRKBO Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Typetuin is de nieuwe naam voor Typeopleiding Succes. Typetuin verzorgt al 40 jaar klassikale typecursussen in het basis-, speciaal en middelbaar onderwijs. Dankzij onze ervaring en betrokkenheid is het slagingspercentage 97%.
Meer over de organisatie
Bekijk nieuws en artikelen
Bel 013-5220579 op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Typetuin is onderdeel van Success Society

Bosscheweg 46, 5056 KC Berkel-Enschot
Tel. 013-5220579   info@typetuin.nl
info@typetuin.nl


Success Society op YouTube
Reviews van onze tevreden klanten
8.2 gebaseerd op 293 reviews