Klachtenprocedure Typetuin

1. Typetuin vindt het belangrijk tevreden opdrachtgevers te houden. Indien door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk in te dienen bij;

Typetuin t.a.v. de directie Typetuin - Bosscheweg 46 5056 KC Berkel-Enschot

2. De ontvangst van de klacht wordt door Typetuin binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
3. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Typetuin.
4. De directie van Typetuin zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven.
5. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de opdrachtgever en Typetuin, kan de opdrachtgever zich wenden tot de kantonrechter te Tilburg. Het oordeel van deze kantonrechter is bindend.

Algemene uitgangspunten bij klachten;

  • Typetuin houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal uw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.
  • Typetuin neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van uw naam, adres en de datum van de melding.
  • Typetuin kan de behandeling van de klacht ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.
  • U ontvangt van Typetuin een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van uw klacht, evenals van de eventuele maatregelen die wij naar aanleiding van uw klacht zullen nemen.
  • Klachten worden voor een periode van 2 jaar geregistreerd en bewaard.

Een klacht?

Wij helpen u graag verder!

Ergonomique Oefenweb.nl Taalzee Rekentuin.nl Zwijsen CRKBO Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Typetuin verzorgt al meer dan 40 jaar met succes klassikale typecursussen. Ook bieden we bekroonde online typeopleidingen met begeleiding. Dankzij onze ervaring en betrokkenheid hebben we een slagingspercentage van boven de 97%.

Typetuin is onderdeel van Brightskills
Bosscheweg 46, 5056 KC Berkel-Enschot
Tel. 013-5220579   info@typetuin.nl
info@typetuin.nl


Of vind ons op social media:

Typetuin op YouTube
Reviews van onze tevreden klanten
8.3 gebaseerd op 331 reviews