Klachtenprocedure Success Society

1. Success Society vindt het belangrijk tevreden opdrachtgevers te houden. Indien door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk in te dienen bij;

Success Society t.a.v. de directie Success Society - Bosscheweg 46 5056 KC Berkel-Enschot

2. De ontvangst van de klacht wordt door Success Soctiety binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
3. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Success Society.
4. De directie van Success Society zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven.
5. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de opdrachtgever en Success Society, kan de opdrachtgever zich wenden tot de kantonrechter te Tilburg. Het oordeel van deze kantonrechter is bindend.

Algemene uitgangspunten bij klachten;

  • Success Society houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal uw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.
  • Success Society neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van uw naam, adres en de datum van de melding.
  • Success Society kan de behandeling van de klacht ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.
  • U ontvangt van Success Society een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van uw klacht, evenals van de eventuele maatregelen die wij naar aanleiding van uw klacht zullen nemen.

Een klacht?

Wij helpen u graag verder!

Ergonomique Oefenweb.nl Taalzee Rekentuin.nl Zwijsen CRKBO Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Typetuin is de nieuwe naam voor Typeopleiding Succes. Typetuin verzorgt al 40 jaar klassikale typecursussen in het basis-, speciaal en middelbaar onderwijs. Dankzij onze ervaring en betrokkenheid is het slagingspercentage 97%.
Meer over de organisatie
Bekijk nieuws en artikelen
Bel 013-5220579 op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Typetuin is onderdeel van Success Society

Bosscheweg 46, 5056 KC Berkel-Enschot
Tel. 013-5220579   info@typetuin.nl
info@typetuin.nl


Success Society op YouTube
Reviews van onze tevreden klanten
8.2 gebaseerd op 293 reviews