Klachtenprocedure Typetuin

Typetuin vindt het belangrijk tevreden opdrachtgevers te houden. Indien door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk in te dienen bij;

Typetuin t.a.v. de directie
Bosscheweg 46
5056 KC Berkel-Enschot

  1. De ontvangst van de klacht wordt door Typetuin binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
  2. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Typetuin.
  3. De directie van Typetuin zal binnen 14 dagen na ontvangst een adequate reactie geven.
  4. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de opdrachtgever en Typetuin, kan de opdrachtgever zich wenden tot mevrouw Justine Hoffman via justinehoffman@icloud.com. Het oordeel van mevrouw Hoffman is bindend.

Uitgangspunten:

  • Typetuin houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal jouw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in vertrouwen behandelen.
  • Typetuin neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van jouw naam, adres en de datum van de melding.
  • Typetuin neemt de klacht binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling en kan de klacht ten hoogste 14 werkdagen verdagen. Hierover word je schriftelijk geïnformeerd.
  • Typetuin kan de behandeling van de klacht ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Hierover word je schriftelijk geïnformeerd.
  • Je ontvangt van Typetuin een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van uw klacht, evenals van de eventuele maatregelen die wij naar aanleiding van jouw klacht zullen nemen.
  • Klachten worden voor een periode van 2 jaar geregistreerd en bewaard.

Een klacht?

Wij helpen je graag verder!