Wat is een goede typesnelheid?

In onze snel ontwikkelende samenleving wordt frequent gebruik gemaakt van computers. Inmiddels gebeurt dit door jong en oud, er zijn nog maar weinig mensen die geen computer tot hun beschikking hebben en hier ook veelvuldig gebruik van maken. Hierdoor wordt veel informatie gedeeld, zowel particulier als in de zakelijke wereld. Indien je snel kunt typen dan kun je adequaat en snel reageren op deze continue informatiestroom. Dat geldt voor volwassenen tijdens werk en privé, maar ook voor jongeren gaat dit meer en meer op.

Aanslagen per minuut

In het geval van snel en blind leren typen kun je zeker spreken van ‘jong geleerd is oud gedaan’. Kinderen pakken meestal heel snel de typevaardigheid op bij een cursus en leren moeiteloos alle methodes en snelheid toe te passen. Hoe snel je kunt typen, wordt meestal aangegeven in typesnelheid. Typesnelheid is de snelheid waarmee je typt op een toetsenbord en dit wordt vaak aangegeven als ‘aanslagen per minuut’ of APM. In Nederland gebruikt men vaak deze aanduiding, maar internationaal spreekt met vaak van de eenheid ‘woorden per minuut’ (WPM).

Internationaal

Het aantal aanslagen per woord is taalafhankelijk en daarom is er internationaal een standaard afgesproken voor het tellen van deze aanslagen. Bij deze standaard gelden elke vijf aanslagen als een woord. Hierbij gelden ook spaties als een aanslag van een toets. Het woord ‘international’ staat bij deze standaard dus voor bijna drie woorden.

Goed leren typen

Iemand die autodidact is en zichzelf dus heeft leren typen, komt uit op een gemiddelde typesnelheid van 180 APM. Dit komt door het typen met slechts enkele vingers en het continu moeten kijken naar het toetsenbord. Hierbij geldt natuurlijk dat ervaring en oefening verbetert, maar met training kan de toetssnelheid wel degelijk overtroffen en verhoogd worden. Daarnaast zal het aantal typefouten, en de tijd die het kost om deze te corrigeren, aanzienlijk verminderen na het volgen van een typecursus.

Typecursus

Je snelheid in typen kan worden verhoogd door middel van het volgen van een typecursus. Daarnaast werkt accuratesse, regelmatige training en het gebruik van speciale toetsenborden ook in je voordeel. Als je op jonge leeftijd leert blind te typen en daarna werk hebt waarbij je veel typt met tien vingers mag je verwachten dat je meer dan 200 aanslagen per minuut kunt halen. Er zijn allerlei testen te vinden waarbij je eenvoudig je snelheid kunt meten (check ook onze eigen vaardigheidstest). Natuurlijk moet je voor jezelf daarbij wel uitgaan van de reële typesnelheid, de snelheid waarbij je foutloos typt.

De beste snelheid?

Een ervaren typiste heeft een typesnelheid van 350 aanslagen per minuut wat neerkomt op zo’n 70 woorden. Als je kunt blindtypen met tien vingers dan zou je 250 aanslagen en 50 woorden moeten kunnen halen. Even om de vergelijking te maken, als je geen training hebt gehad en je typt met twee vingers dan haal je ongeveer 140 aanslagen of 28 woorden per minuut. Een heel verschil dus. Zeker als je iets over wilt typen, want dan kom je als niet-getrainde typist gemiddeld niet verder dan 135 aanslagen of 27 woorden per minuut.

Sneller is uiteraard niet altijd beter. Je wilt ook goede zinnen maken en een helder verhaal opschrijven. Een goede typesnelheid houdt daarmee natuurlijk ook rekening. Goed leren typen is behalve snel kunnen typen ook een kwestie van de juiste houding, zoveel mogelijk vingers gebruikend en een kwestie van nauwkeurigheid. Het is een vaardigheid die je enorm goed kan ondersteunen op school, werk of privé.

Jong geleerd

De snelste typer, voor zover bekend althans, is de Amerikaanse schrijfster Barbara Blackburn. Zij heeft ooit een snelheid gehaald van 750 aanslagen per minuut, dat is dus meer dan twee keer zo snel als de gemiddelde ervaren typiste. Zo’n snelheid is misschien wel wat veel gevraagd voor de gemiddelde typist, maar met een typecursus kun je zeker je typesnelheid en -nauwkeurigheid verbeteren. Het is in deze computer georiënteerde samenleving zeker de moeite waard om kinderen vroeg vaardig te laten worden met het toetsenbord en ze hiermee voor te bereiden op de toekomst.