Blind leren typen in de 21ste eeuw

De tijd van leren uit schoolboeken en het netjes leren schrijven is vandaag de dag nog steeds relevant. Maar digitalisering is de toekomst, ook in het onderwijs. Er is volop aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden. Blind kunnen typen is hierbij bijna een must te noemen. Wat moet je als ouders hierover weten en hoe help je je kind?

Zowel op je werk als op de school van je kind, hoor je de term steeds vaker: 21st century skills, oftewel 21ste eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden waarover de kinderen van nu moeten beschikken om voorbereid te zijn op hun toekomst. Veel van deze skills zijn niet nieuw, maar met het oog op een toekomst waarin er een grote kans is dat je kind in een baan terechtkomt die nu nog niet eens bestaat, moeten we ze wel met andere ogen bekijken.

Digitale geletterdheid

De SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) heeft elf 21st century skills benoemd. Digitale geletterdheid is daar één onderdeel van. Dit is de verzameling van de digitale vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden (het omgaan met grote hoeveelheden informatie) en computational thinking (de vaardigheid om de juiste digitale instrumenten in te zetten om een probleem op te lossen). De komende jaren zal digitale geletterdheid steeds meer ingebed worden in het onderwijs.

En dat is nog niet alles. Andere 21st century skills volgens SLO zijn: samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, sociale- en culturele vaardigheden en zelfregulering. Het is goed om hier als ouder van op de hoogte te zijn en ook open te staan voor de veranderende maatschappij. Zo kun je meebewegen met je kind en zien waarin je hem/haar kunt ondersteunen.

Typevaardigheid als 21 eeuwse vaardigheid

Leren typen is een specifieke invulling van digitale geletterdheid en ICT-basisvaardigheden. Het mag duidelijk zijn dat een typediploma in de digitale opvoeding van je kind niet kan ontbreken. Bedenk zelf maar eens hoe handig is het voor mensen die razendsnel blind kunnen typen. Of misschien ben jij wel degene die zich verbaast over de collega die met twee wijsvingers op het toetsenbord ramt. Moeiteloos kunnen typen vergemakkelijkt je werk. En deze vaardigheid wordt in de toekomst steeds belangrijker, aangezien het proces van digitalisering zich nog steeds voortzet.

Voordelen van blind typen

Blind typen biedt nu al – nog even los van de toekomst – vele voordelen voor je kind. Het levert tijdsbesparing op bij het maken van bijvoorbeeld een werkstuk. Daarnaast verbetert het de concentratie, omdat je kind zich kan focussen op de inhoud en zich niet met dat lastige toetsenbord hoeft bezig te houden. Nog een pluspunt is dat het de kans op RSI vermindert, doordat ze in een goede houding achter de laptop leren zitten in plaats van met gebogen hoofd naar het toetsenbord te staren. Het is een vaardigheid waar je kind de rest van zijn/haar leven baat bij heeft.

Toch is typen nog best moeilijk aan te leren wanneer je zomaar aan de slag gaat. In eerste instantie zal je kind er veel tijd en moeite in moeten steken en moet het de discipline hebben om het onder de knie te krijgen. Oefenen en nog eens oefenen. Je kunt je kind hierbij helpen door een cursus uit te zoeken die hem/haar aanspreekt en waar het beloond wordt voor het harde werken. Dat werkt stimulerend en motiverend.

Vroeg aanleren

Het is belangrijk dat je kind gaat typen als het daaraan toe is. Hij/zij moet bijvoorbeeld al kunnen lezen en schrijven. En de handen van je kind moeten groot genoeg zijn voor het hanteren van het toetsenbord. Maar let wel: kinderen gaan steeds vroeger typen, dus wacht er ook niet te lang mee. Voor je het weet hebben ze zichzelf tweevingerig typen aangeleerd en dat is moeilijk af te leren. Het beste moment om met een typecursus te starten, is in groep 6 of 7.

Op sommige scholen wordt een typecursus aangeboden, al dan niet in het standaard lespakket. Maar niet altijd is dit het geval. Ook kan het zijn dat een cursus die vanuit school wordt gegeven, niet goed aansluit bij de behoeften van je kind. Dan kun je als ouder, samen met je kind, een geschikte typecursus zoeken om de typevaardigheid op een rustige en passende manier te ontwikkelen.

Groot aanbod

Gelukkig is het aanbod van typecursussen groot, voor elk wat wils. Hoewel de basis van het leren typen nog steeds hetzelfde is als vroeger, zijn de betere cursussen vooral zo ingericht om het leuk te houden. Met spannende games kan je kind punten verdienen en kunnen er vaak extra minigames worden gespeeld. Bekijk met je kind rustig het aanbod en laat het gratis proeflessen doen. Hoe beter het past, hoe makkelijker het gaat.

Natuurlijk, op school wordt vaak volop aandacht besteed aan de 21ste eeuwse vaardigheden. Maar als je je kind wilt voorbereiden op de toekomst, help hem/haar dan door een goede basis mee te geven. Typevaardigheid kan daarin niet in ontbreken. En vergeet niet: ze vinden het vaak nog leuk en stoer ook.