De voordelen van begeleid leren typen

De tijd dat het kunnen bedienen van een toetsenbord uitsluitend een vaardigheid was voor degenen die zich voorbereidden op een kantoorbestaan, ligt ver achter ons. In dit digitale tijdperk is een goede typevaardigheid eigenlijk voor iedereen van belang. En zoals bij alle dingen die geleerd moeten worden kan een steuntje in de rug – of het nu gaat om je kind of om volwassenen- zeker voor beginners buitengewoon behulpzaam en nuttig zijn.

Soms is er dan wel nog de vraag: kan dit geheel zelfstandig of is met begeleiding van een typedocent toch beter? In het kort: dat hangt er vanaf. Hieronder gaan we dieper in op het hoe, wanneer en waarom van het begeleid leren typen.

Vroeg beginnen

Natuurlijk leert je kind over het algemeen al heel vroeg zelfstandig de meest elementaire computervaardigheden aan, in de les, op school of thuis met computerspelletjes. Maar de techniek van het typen blijft nogal eens onderbelicht en dat kan er toe leiden dat kinderen een verkeerde of minder efficiënt wijze van typen aanleren. Blind leren typen met 10 vingers geeft veel voordelen, het is de automatische piloot die een hoge handelingssnelheid garandeert maar die ook bijdraagt aan een juiste lichaamshouding. En een QWERTY toetsenbord is meer dan alleen letters, ook de andere tekens die op het toetsenbord voorkomen dien je je in meer of mindere mate eigen te maken. Begin daar vooral op tijd mee.

Kinderen met dyslexie

Dit geldt temeer in het geval er bij je kind een bepaalde vorm van dyslexie is vastgesteld. Deze groep heeft vaak moeite met lezen en ook schrijven doordat woorden en letters worden gespiegeld en verwisseld. Met een goede begeleiding leren deze kinderen sneller en neemt het zelfvertrouwen toe. Blind leren typen kan zelfs een positieve invloed hebben op het letter- en woordbeeld en daarmee de schrijf- en leesvaardigheden van deze kinderen verbeteren. Er speciale typeopleiding voor dyslectische kinderen is hierbij uiteraard nuttig.

Nooit te oud om te leren

Veel volwassenen, die nooit gericht type-onderwijs hebben genoten, hebben zich door de jaren heen een tweevingerige typetechniek eigen gemaakt, die op zich vlot en efficiënt oogt, doch die dat niet is. De slechte zithouding en het verkeerde gebruik van toetsenbord en scherm is op den duur voor het lichaam belastend, met RSI -verschijnselen en nekklachten als gevolg. Deze groep moet eerst een verkeerde houding afleren voor ze kunnen leren hoe het wel moet. Deskundige ondersteuning voor volwassenen is dan zeer aan te bevelen om te voorkomen dat het ene foute gedrag voor een ander wordt ingeruild.

Vormen van begeleid leren typen

Begeleid leren typen kan natuurlijk plaatsvinden op verschillende manieren. Het aanbod is er in alle soorten en maten. In meest basale vorm liggen de oefeningen en lessen vast en zijn deze voor iedereen hetzelfde. Naast zo’n statische aanpak zijn er meer dynamische vormen. Daarbij wordt bijvoorbeeld een adaptief systeem van onderricht aangeboden, zoals wij dat bij Typetuin doen. Dat wil zeggen de oefeningen worden continu in tempo en moeilijkheid aangepast aan het niveau van iedere cursist. Dit biedt dus meer maatwerk en een adequate begeleiding in een virtuele leeromgeving geeft dan meerwaarde en werkt stimulerend.

De voordelen van begeleid leren typen op een rij

In het kort, de meest praktische voordelen van leren typen onder begeleiding zijn:

• Op de persoon gerichte aanpak (maatwerk).
• Tijdige bijsturing en correctie fouten door directe kennisoverdracht en feedback.
• Ergonomische aspecten komen beter aan bod (houding, vingerzetting, schermgebruik).
• Specifieke aandacht voor een complete bediening van het toetsenbord, dus ook cijfers, symbolen en diakritische tekens.
• Gerichte inzet van deskundigheid voor bijzondere doelgroepen met een leerbeperking.

Tenslotte

Concluderend kan worden gesteld dat een vorm van begeleid leren typen zich over het algemeen op de korte en lange termijn uitbetaalt. Je kind komt sneller tot resultaten en ontwikkelt een goede werkhouding. Oriënteer je wel op het ruime aanbod dat er is, met name op het gebied van online cursussen is er veel keus te vinden. Een dure cursus hoeft niet per definitie beter te zijn, maar een gratis cursus, die alleen de muisvaardigheid traint, is beslist onvoldoende en daarbij weinig uitdagend of motiverend. En dat laatste is belangrijk, want leren moet ook plezierig zijn.

Bij Typetuin hanteren we maar liefst twee soorten typecursussen met begeleiding:

Een individuele online typecusus met begeleiding op afstand, en

Een klassikale cursus met begeleiding in groepsverband.