Welke leeftijd moet je kind hebben voor een typecursus?

Een vraag die vaak wordt gesteld is: vanaf welke leeftijd kan mijn kind leren typen? In het kort hangt dit van het kind zelf af. Met de adaptieve methode zoals wij die bij Typetuin hanteren passen de opgaven van de typelessen zich direct aan naargelang de huidige typevaardigheden van het kind. Daarbij hebben we de overwegingen in dit artikel uiteengezet.

Over het nut van blindtypen

Op scholen wordt steeds minder met de hand geschreven en steeds meer gebruik gemaakt van de computer. Zelfs op basisscholen wordt de laptop door kinderen op zeer jong leeftijd al veel gebruikt. Goed en snel leren typen is dus vandaag de dag steeds meer een onmisbare vaardigheid geworden. Het goede nieuws is wel dat elk kind prima kan leren blindtypen.

Typen gaat het snelst als je blind kunt typen of te wel alle 10 je vingers kunt gebruiken. Het is imiddels zelfs wetenschappelijk bewezen dat je met blind typen hogere cijfers kunt halen. Het typen gaat dan als het ware automatisch en alle aandacht kan besteed worden aan de inhoud van de vraag of opdracht. Door blind te leren typen bereidt een kind zich dus in feite zeer grondig voor op de toekomst.

Wanneer begin je met een typecursus?

Bij het leren typen het meest handig dat een kind niet te jong is maar ook weer niet te oud. Op jonge leeftijd kun je gemakkelijker een nieuwe vaardigheid aanleren. Bovendien kan de typevaardigheid des te eerder worden ingezet bij het maken van schoolopdrachten. Ook speelt tijd een rol in de zin dat een kind ruimte moet hebben om het typen aan te leren. Op oudere leeftijd hebben veel kinderen meer hobby’s waardoor een extra vaardigheid leren als leren typen soms lastiger is in te passen.

Een vereiste voor het volgen van een typecursus is echter wel dat het kind goed moet kunnen lezen en schrijven. Tevens moet een kind zich langere tijd kunnen concentreren en enige tijd stil kunnen zitten. Daarnaast speelt de motivatie ook een grote rol. Dit geld zowel tijdens als na de cursus. De typevaardigheid moet namelijk goed bijgehouden worden. Bij een te jong kind zal dit nog problemen kunnen geven.

Een praktisch punt is verder dat handen van het kind niet te klein mogen zijn omdat alle vingers de toetsen moeten kunnen raken. De aanbevolen startleeftijd voor het volgen van een cursus ligt daarom vanaf de 8 jaar. In principe kan iedereen boven deze leeftijd een typecursus volgen, al is dit het beste aan tijd in te passen voordat het kind naar de middelbare school gaat.

Over de inhoud van de typecursus

Een cursus bestaat over het algemeen uit gevarieerde online lessen of lessen per post. De lessen worden bijvoorbeeld afgewisseld met games. De cursussen worden vaak begeleid door een persoonlijke typecoach die het kind met raad en daad ter zijde staat. Onze cursussen worden zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Het voordeel van een klassikale typeopleiding kan zijn dat dit een kind motiveert omdat het niet voor de andere kinderen onder wil doen. Het voordeel van online typelessen is aan de andere kant dat je als ouder de vorderingen van je kind gemakkelijk bij kunt houden en niets hoeft te regelen om je kind op de leslocatie te krijgen.

Cursussen waarbij nog gebruik gemaakt wordt van werkboeken zijn echter vooral uit ergonomisch oogpunt niet aan te bevelen. Het op een neer kijken kan een grote belasting voor de nek vormen. Verder moet kind voortdurend de aandacht verdelen tussen het boek en het scherm wat erg af kan leiden. Daarom zijn de typelessen bij Typetuin zelf volledig digitaal.

Aanbevolen leeftijd voor kinderen met dyslexie

Juist kinderen met dyslexie kunnen veel baat hebben bij een typecursus. Het gebruik van programma’s voor spelling en voorlezen kan goed van pas komen. Ook bij Typetuin bieden we een aangepaste typecursus voor kinderen met dyslexie aan. De aanpassingen bestaan onder meer uit een vergrote weergave van de tekst, geen vast aantal aanslagen per minuut en het eigen tempo mogen aanhouden. De aanbevolen leeftijd voor kinderen met dyslexie is niet anders dan bij de standaard typecursus, zolang de kinderen goed kunnen schrijven en lezen.

Concluderend kunnen we zeggen dat een typecursus voor kinderen vanaf 8 jaar tot 13 jaar zeker is aan te bevelen.