05/04/2018

Sinds een aantal jaren bundelen Educto en de Typetuin hun krachten, met als gezamenlijk doel de ontwikkeling van typevaardigheid te vergemakkelijken voor kinderen met dyslexie.

Hét Kindzorgcentrum Educto helpt kinderen en hun ouders een oplossing te vinden bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Denk daarbij aan dyslexie, dyscalculie, taal-/spraakstoornissen en meer/hoogbegaafdheid. Educto is op steeds meer plaatsen actief; zij bieden hun diensten aan vanuit een groeiend aantal vestigingen, verspreid door Zuidwest-, Midden- en Oost-Nederland.

Juist omdat typevaardigheid extra belangrijk is voor kinderen met dyslexie wordt, tijdens of na afronding van een behandeltraject voor dyslexie, door behandelaren aan ouders geadviseerd hun kind een typecursus te laten volgen. Door het volgen van een typecursus leren kinderen efficiënt blind typen, ontwikkelen een fijnere motoriek, vaste patronen en een goede werkhouding; ze hebben een voorsprong voor de rest van hun leven.

Recent hebben we samen een onderzoek gedaan of, en in wat voor hoedanigheid, het volgen van een typecursus een specifieke meerwaarde heeft voor kinderen met dyslexie. De resultaten waren veelbelovend: kinderen die gedurende de dyslexiebehandeling een typecursus hadden gevolgd lieten duidelijke vooruitgang zien op het gebied van technische leesvaardigheid en spellingvaardigheid. Het onderzoek was echter nog kleinschalig, maar er wordt op dit moment druk gezocht naar subsidies om dit onderzoek groter op te kunnen zetten.

Door de unieke samenwerking is er een manier gevonden om maatwerk te bieden aan kinderen met dyslexie op gebied van typevaardigheid. Door het kind centraal te stellen in individuele begeleiding wordt het behalen van een typediploma toegankelijker en haalbaarder. Denk hierbij aan dyslexiebehandelaren die worden opgeleid omtrent typevaardigheid bij dyslectische kinderen. Medio juni 2018 is het mogelijk om gebruik te gaan maken van ons aanbod.

Laden…